spacer
 
 
 
 
 
 
     
 
dinsdag, 26. mei. 2009 11:46 Leeftijd: 9 Jahre

foto's maken inbreuk op privacy


Onlangs verschenen twee berichten in de media over foto's die zonder toestemming zijn gemaakt van patiënten in ziekenhuizen.

Het eerste bericht naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waarin de vraag centraal stond of het maken van een foto van een pasgeborene in een Grieks ziekenhuis inbreuk maakt op het recht op privacy. Het Hof oordeelde dat dit hier het geval was omdat privacy een breed begrip is waaronder ook het recht op bescherming van je eigen identiteit valt. Een afbeelding onthult de eigen unieke karakteristieken en omvat een van de belangrijkste kenmerken van iemands persoonlijkheid, aldus het Hof. Het Hof concludeert dan dat de effectieve bescherming van het recht om je afbeelding te controleren ook het recht veronderstelt om je tegen het nemen van een foto te verzetten, als ook tegen het bewaren en het reproduceren ervan. Voor meer informatie en het arrest wordt verwezen naar weblogs.nrc.nl/weblog/uitspraak/2009/05/05/uitspraak-29-moet-iedere-fotograaf-toestemming-vragen/

Deze uitspraak betekent niet zonder meer dat elke fotograaf eerst toestemming moet vragen voordat hij een foto van een ander mag maken. Belangrijk is om te realiseren dat de foto in kwestie in een steriele ruimte in het ziekenhuis is gemaakt waar niet iedereen toegang had. Het betrof dus niet een foto in de openbare ruimte. Verder dient er altijd een belangenafweging gemaakt te worden tussen enerzijds het recht op privacy en anderzijds bijvoorbeeld het recht op vrijheid van meningsuiting.

Het tweede bericht is te lezen op www.nu.nl/internet/1963968/fotos-van-bewusteloze-patienten-op-internet.html. Personeel van een Italiaans ziekenhuis maakte foto's op de afdeling intensive care en zette die op internet. Op deze foto's zijn ook bewusteloze patiënten en patiënten aan de beademing te zien.

Ook hier gaat het om foto's die niet in de openbaarheid zijn gemaakt en waarvoor de patiënten in kwestie geen toestemming hadden gegeven. Inbreuk op de privacy van de patiënten lijkt dus gegeven en bij het ontbreken van een zwaarwegender belang om deze foto's openbaar te maken zal het recht op privacy van de patiënten dienen te prevaleren.

 


 
 
 
 
 
 
       
 
  © HEITMANN
  Carriere    Contactgegevens    Disclaimer